016.R03. Snake

Les serps o serpents (Serpentes) són rèptils carnívors allargats i mancats de potes. Se les pot distingir de les sargantanes sense potes per la seva manca de parpelles i d’orelles externes. Com tots els escatosos, les serps són vertebrats amniotes ectoterms coberts per escates. Com les sargantanes, de les quals evolucionaren, tenen un crani d’articulació laxa, i la majoria poden dislocar el maxil·lar inferior per tal d’ingerir preses molt més grans que el seu propi cap. Per tal d’acomodar el seu cos estret, els òrgans parells de les serps (com ara els ronyons) es troben l’un al davant de l’altre en lloc d’estar al costat, i només tenen un pulmó funcional. Algunes espècies conserven una pelvis amb un parell d’urpes vestigials a banda i banda de la cloaca.
>link

015.R02. Ball

Una esfera, en geometría, es un cuerpo sólido limitado por una superficie curva cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro de la esfera. También se denomina esfera, o superficie esférica, a la conformada por los puntos del espacio tales que la distancia (llamada radio) a un punto denominado centro, es siempre la misma. La esfera, como sólido de revolución, se genera haciendo girar una superficie semicircular alrededor de su diámetro (Euclides, L. XI, def. 14).

Esfera proviene del término griego, sphaîra, que significa pelota (para jugar). Coloquialmente hablado, se emplean palabras como bola, globo (globo terrestre), etc., para describir un volumen esférico.
>link